Kategorie:

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w liczbach

Avatar
Opublikowane przez admin

Produkcja energii elektrycznej w Polsce odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju. W ciągu ostatnich lat produkcja energii elektrycznej w Polsce wzrosła o blisko 30%, co oznacza, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie pod względem produkcji energii.

Według danych z 2018 roku, produkcja energii elektrycznej w Polsce wynosiła ok. 143 TWh. Z tego ok. 66% pochodziło z węgla, 27% z gazu ziemnego, 4% z biomasy, a pozostałe 3% z odnawialnych źródeł energii (OZE). W porównaniu do 2017 roku, udział węgla w produkcji energii w Polsce spadł o 1%, a udział OZE wzrósł o 1%.

W Polsce zainstalowana moc produkcyjna wynosi ok. 40,5 GW. Z tego ok. 35,5 GW to moc wytwarzana z węgla, ok. 3,5 GW z gazu ziemnego, ok. 1 GW z biomasy i ok. 0,5 GW z odnawialnych źródeł energii. W porównaniu do 2017 roku, zainstalowana moc produkcyjna wzrosła o ok. 0,8 GW, z czego 0,2 GW to moc wytwarzana z OZE.

Według danych z 2018 roku, Polska wyprodukowała ok. 7,7 TWh energii z odnawialnych źródeł energii. Z tego ok. 5,5 TWh pochodziło z elektrowni wiatrowych, ok. 1,8 TWh z elektrowni słonecznych, ok. 0,3 TWh z elektrowni wodnych, a pozostałe 0,1 TWh z elektrowni geotermalnych. W porównaniu do 2017 roku, produkcja energii z OZE wzrosła o ok. 0,6 TWh.

Według danych z 2018 roku, Polska wyprodukowała ok. 9,7 TWh energii z biomasy. Z tego ok. 8,7 TWh pochodziło z elektrowni biomasowych, ok. 0,9 TWh z elektrowni gazowych, a pozostałe 0,1 TWh z elektrowni biogazowych. W porównaniu do 2017 roku, produkcja energii z biomasy wzrosła o ok. 0,3 TWh.

Według danych z 2018 roku, Polska wyprodukowała ok. 127,3 TWh energii z węgla. Z tego ok. 79,5 TWh pochodziło z elektrowni węglowych, ok. 47,8 TWh z elektrowni gazowo-węglowych, a pozostałe 0,1 TWh z elektrowni węglowych zasilanych biomasą. W porównaniu do 2017 roku, produkcja energii z węgla wzrosła o ok. 0,5 TWh.

Według danych z 2018 roku, Polska wyprodukowała ok. 37,3 TWh energii z gazu ziemnego. Z tego ok. 35,5 TWh pochodziło z elektrowni gazowych, ok. 1,8 TWh z elektrowni gazowo-węglowych, a pozostałe 0,1 TWh z elektrowni gazowych zasilanych biomasą. W porównaniu do 2017 roku, produkcja energii z gazu ziemnego wzrosła o ok. 0,3 TWh.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w ciągu ostatnich lat wzrosła znacząco, co oznacza, że kraj jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie pod względem produkcji energii. Udział węgla w produkcji energii w Polsce spadł, a udział OZE wzrósł. Zainstalowana moc produkcyjna wzrosła, a produkcja energii z węgla, gazu ziemnego i biomasy wzrosła.