Kategorie:

Jak wygląda rekrutacja na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji składa się z kilku istotnych etapów. Przede wszystkim należy zacząć od wypełnienia kwestionariusza korzystając z systemu rekrutacji internetowej WSPA.

Następnie przechodzimy do podpisania kwestionariusza oraz umowy o kształceniu, a na końcu do złożenia dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną. Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia składa się z następujących etapów.

Etap 1. Wypełnienie kwestionariusza korzystając z systemu rekrutacji internetowej.
Etap 2. Sporządzenie potrzebnych załączników, do których wliczają się między innymi: kserokopia świadectwa dojrzałości, 2 kserokopia wniesienia opłaty wpisowej. Kandydaci na studia inżynierskie takich kierunków, jak: Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz powinni złożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Takie badanie można wykonać w każdym Ośrodku Medycyny Pracy. Wystarczy pobrać skierowanie na badanie. Kandydaci na kierunki Architektura i Projektowanie wnętrz są zobowiązani do złożenia teczki z wykonanymi przez nich podpisanymi rysunkami.

W teczce powinny być minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręczne w technice ołówkowej, a arkusze w formacie A3 w kategoriach: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni, kompozycja prostych brył geometrycznych. Trzeci etap to podpisanie dokumentów rekrutacyjnych, które następnie są wysyłane mailem na zakończenie rekrutacji (przy pomocy systemu rekrutacji internetowej). Należy przedstawić: Kwestionariusz osobowy, umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach), ślubowanie, dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych. Etap 4 to złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSP.

Więcej informacji tu znajdziecie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *